Premiekortingen en subsidies tot en met 2017

Vanaf 2018. Premiekortingen verdwijnen. Vervangen door loonkostenvoordelen

Per 2018 zijn er grote veranderingen doorgevoerd. Want vanaf 1 januari 2018 zijn er geen premiekortingen meer: de premiekortingen arbeidsgehandicapte werknemer, oudere werknemer en jongere werknemer verdwijnen. De premiekorting arbeidsgehandicapte en oudere werknemer worden namelijk vervangen door loonkostenvoordelen (LKV).

Voor lopende premiekortingen oudere werknemer en premiekortingen arbeidsgehandicapte

werknemer komt een overgangsregeling. De premiekorting jongere werknemer vervalt en wordt niet vervangen.

Met ingang van 1 januari 2018 wordt tevens de premievrijstelling marginale arbeid afgeschaft.

Met ingang van 1 januari 2018 zijn er vier loonkostenvoordelen
Dat zijn:
• LKV oudere werknemer
• LKV arbeidsgehandicapte werknemer
• LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
• LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

Hoeveel loonkostenvoordeel u krijgt, hangt er vanaf: hoeveel verloonde uren heeft de werknemer en om welk loonkostenvoordeel gaat het?

U vraagt het loonkostenvoordeel aan middels uw aangifte loonheffingen. Via het tabblad 'Loonkostenvoordelen' geeft u aan welk loonkostenvoordeel u voor de werknemer wilt aanvragen, en van wanneer tot wanneer het LKV geldt:

Loon salarissoftware Afbeelding:
Werknemersgegevens, Afbeelding: Werknemersgegevens, 'Loonkostenvoordelen'

Die indicatie gaat dan vanzelf mee in de loonaangifte zodat het UWV en de Belastingdienst worden geïnformeerd.

NB Voor dezelfde werknemer kan ook meer dan één LKV van toepassing zijn.

Dat aanvragen kan zodra u een doelgroepverklaring van uw werknemer hebt.In de doelgroepverklaring staat voor welk loonkostenvoordeel de verklaring is afgegeven en de voorwaarden waaraan uw werknemer voldoet. U hebt per loonkostenvoordeel een doelgroepverklaring nodig.

UWV berekent op basis van uw loonaangiften over 2018 voor welke werknemers u recht heeft op het LKV. Als u recht heeft, ontvangt u eerst van UWV een voorlopige berekening. U ontvangt deze in 2019. Controleer deze berekening goed. Van de Belastingdienst ontvangt u uiterlijk 31 juli 2019 een definitieve berekening. Het LKV wordt binnen 6 weken na de datum van de definitieve berekening door de Belastingdienst aan u betaald. Van de Belastingdienst ontvangt u de betaling na afloop van het kalenderjaar.

De LKV's zijn helaas met heel wat regels omgeven. Op deze webpagina van UWV leest u er meer over: https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/wet-tegemoetkomingen-loondomein/loonkostenvoordeel-lkv