Premiekortingen en subsidies tot en met 2017

Ad 3) Premiekorting jongere werknemers (18 – 26) in dienst voor 2016

De premiekorting Jongere werknemers is voor nieuwe werknemers al afgeschaft per 1 januari 2016. De premiekorting is echter maximaal 2 jaar toe te passen, en om die reden kan deze nog toegepast worden voor werknemers die vóór 2016 in dienst zijn gekomen. Indien u in 2014 of 2015 een werknemer in dienst nam, kunt u de premiekorting jongere werknemer nog toepassen.

Voor de ‘lopende gevallen’ is de premiekorting maximaal € 3.500 per jaar (€ 291,67 per maand). De vereisten zijn:
- De werknemer dient bij indiensttreding in de leeftijd van 18 tot 27 jaar te zijn;
- De werknemer had recht op een WW- of bijstandsuitkering voordat hij bij u in dienst kwam;
- De werknemer heeft een arbeidsovereenkomst voor ten minste 32 uur per week met een duur van ten minste 6 maanden. Vanaf 1 juli 2015 is dit ten minste 24 uur per week (geldt alleen voor dienstbetrekkingen die beginnen op of na 1 juli 2015).

U mag de premiekorting jongere werknemer en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer niet tegelijk toepassen. Indien voor een werknemer beide premiekortingen van toepassing zijn, dan past u alleen de premiekorting arbeidsgehandicapte toe.

Wijziging per 2016
U hebt ook recht op de premiekorting jongere werknemer voor dienstbetrekkingen waarvoor u op grond van de Participatiewet een loonkostensubsidie krijgt van de gemeente.

En nogmaals: de premiekorting jongere werknemers is per 1 januari 2016 gestopt voor nieuwe werknemers.

U vinkt de optie ‘Premiekorting jongere werknemer’ aan via tabblad 3 ‘Overige’, ‘Subsidies’ bij de werknemer.

Het tabblad 'Kosten werkgever' bij de verloning met premiekorting jongere werknemer ziet er (bijvoorbeeld) zo uit:

Afbeelding: Kosten werkgever, Premiekorting jongere werknemers