Werknemer met Pensioenuitkering 2019

Standaard geen vrijwillige vergoeding

In het Loon-pakket 2019 wordt standaard de Zvw-premie (5,70%) niet vergoed aan de DGA.

Want dit zegt de fiscus er over: "(...) het lagere tarief van 5,70% gelden voor de inkomens-afhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (premie Zvw). De vennootschap van deze Directeur-grootaandeelhouder is niet langer verplicht om de premie Zvw te vergoeden."