Werknemer met Pensioenuitkering 2017

Invoeren Vrijwillige vergoeding premie Zorgverzekeringswet

Als u de vrijwillige vergoeding Zvw toch wél wilt laten plaatsvinden voor de DGA, ga dan via 'Loon Vandaag' naar:

1) Werknemers
2) Markeer de werknemer in kwestie
3) 'Wijzig'
4) Tabblad 2 'Loon'
5) 'Toeslagen'
6) Knop Nieuw type

In het volgende scherm laat u bij Soort ‘Bruto’ staan.
1) 'Voeg toe'
2) Vul bij type de omschrijving, bijvoorbeeld ‘Vrijwillige vergoeding ZVW’
3) 'OK', dan nogmaals 'OK'

U komt terug in het werknemersscherm en kunt de toeslag toevoegen:
1) 'Voeg toe'
2) Selecteer bij ‘Type’ de toegevoegde toeslag
3) Geef de waarde in (zie volgende hoofdstuk)


Afbeelding: Bruto toeslag, Type 'Vrijwillige vergoeding Zvw'

4) 'OK' (2 x)