Voorbereiden periodieke opgaven pensioenuitvoerders

Situatieschets pensioenlandschap anno 2017 en 2018

In onderstaande afbeelding ziet u een aantal pensioenfondsen die hun administratie uitbesteden aan pensioenuitvoerders. Deze pensioenuitvoerders komt u ook tegen in Loon omdat u periodiek de aangifte aanlevert aan een van deze uitvoerders. De concurrentie is anno 2017 en 2018 groot en pensioenfondsen zijn dan ook met name de laatste jaren op zoek naar een uitvoerder die hun het beste past. Vandaar dat we de afgelopen jaren al wat verschuivingen hebben gezien.

Loon salarissoftware Afbeelding: Pensioenfondsen en
-uitvoerders anno 2018
Afbeelding: Pensioenfondsen en -uitvoerders anno 2018


In 2017 heeft Syntrus aangegeven dat zij per 2018 stoppen als pensioenuitvoerder voor een groot aantal bedrijfspensioenfondsen. Dat betekent dat een aantal fondsen naar andere uitvoerders op zoek moesten gaan het afgelopen jaar. In 2018 krijgt u daarmee te maken.

Dit zijn de uitvoerinsorganisaties (pensioenuitvoerders) die in 2018 de administratie gaan voeren voor de genoemde sectoren:


Afbeelding: Pensioenuitvoerder Syntrus Achmea wijzigt per 2018 naar…

Naast dat Syntrus afscheid neemt van een groot aantal bedrijfspensioenfondsen, zien we ook nieuwe partijen opstaan. Zoals Delta Lloyd en Centric.

Vanuit Loon zult u dus de bestanden moeten insturen naar deze 'nieuwe' pensioenuitvoerders. Dat betekent voor de bestaande Loon-klanten nogal wat wijzigingen in de verzending. U krijgt namelijk te maken met een andere pensioenuitvoerder, die in veel gevallen extra gegevens nodig zal hebben voor het ontvangen van de bestanden. Denkt u hierbij aan een gebruikersnaam en wachtwoord, leveranciersnummer, aansluitnummer, et cetera.  

Dan is er ook nieuws inzake de overstap naar de Uniforme Pensioenaangifte (UPA). Pensioenuitvoerder PGGM is reeds in 2017 overgestapt naar de UPA. Dat was een hele operatie die niet zonder slag of stoot is verlopen.

Inmiddels hebben pensioenuitvoerders A.G.H., A.Z.L. en P.G.B besloten om in 2018 ook aan te sluiten op de UPA. De situatie ziet er dan wat de UPA betreft in de jaren 2017 en 2018 zo uit:

Loon salarissoftware Afbeelding: UPA's in 2017 en 2018 Afbeelding: UPA's in 2017 en 2018