Pensioenaangifte Syntrus Achmea tot en met 2017

Verandert er iets aan de manier van factureren?

Nee, er verandert niets. U krijgt nog steeds voorschotfacturen en een eindafrekening. Wilt u een aanpassing van de voorschotfacturen aanvragen bij een wijziging van de loonsom van 10% of meer? Dan gaat dat nog op dezelfde manier, via het formulier 'Uw premievoorschot'. Dit kunt u downloaden via de website van het pensioenfonds waaraan u pensioenaangifte doet.