Overwerk en overuren. Hoe gaat Loon 2018 daarmee om?

Overwerk? Tabellen voor de Bijzondere beloningen

Zoals u al zag: bij overwerk passen wij - daar waar voorgeschreven - uiteraard de tabellen voor de Bijzondere beloningen (incidentele beloningen) toe. Ondanks de ene gecombineerde strook met de reguliere verloning.

Het uitgangspunt bij de onregelmatige parttimers (oproepkrachten) is echter niet bijzonder tarief. Wilt u dat wel, ga dan naar het tabblad 'Loon', 'Loonheffing'. Zie het volgende hoofdstukje.