Overwerkpercentages in Loon

Meer uitleg overwerkuren (2018)

Er is een uitlegdocument dat diepgaander uitlegt hoe Loon 2018 omgaat met de overwerk-uren. Dat is deze pdf: https://www.loon.nl/Handleiding/Overwerk_vanaf_2018.pdf