Overnemen of overdragen Loonadministratie tijdens jaar

Zelf aan de slag met Loon. Huidige verloner werkt daar niet mee

U wilt tijdens het jaar zélf gaan verlonen, met Loon. Maar het bedrijf dat tot nu toe uw salarissen draait, werkt niet met Loon.

Met de komst van de aangiften loonheffingen kunt u vanuit een ander salarispakket

gegevens importeren in het Loon. De aangifte loonheffingen zoals die wordt ingestuurd

naar de fiscus bestaat namelijk uit zogeheten XML-velden. XML betekent 'Extensible Markup Language'. XML is uniform en platform-onafhankelijk. Dat zijn twee belangrijke punten. Want als salarissoftware-producent 'Jansen' voor de aangifte loonheffingen XML gebruikt (en dan moet hij doen van de fiscus) dan kan Loon dat XML-bestand importeren.

Naar de import-wizard

Loon Salarissoftware biedt via een import-wizard de mogelijkheid XML-velden te importeren in Loon vanuit een ander salaris-pakket. Dan kan er dus makkelijker over worden gestapt van een ander pakket naar Loon.

De werkwijze om de vaste gegevens uit de aangifte loonheffingen te importeren is - in het kort - als volgt:
1) Ga naar 'Administratie'
2) Kies voor 'Importeer’, 'Importeer vanuit aangifte loonheffingen van ander salarispakket...'
3) Volg de stappen in de import-wizard
4) Let op: vergeet niet de vaste werknemersgegevens te checken en aan te vullen.

Eerste aangifte per...
U hebt via de aangifte loonheffingen de vaste werkgever- en werknemergegevens geïmporteerd. U begint met het verlonen en het doen van de aangifte loonheffingen bijvoorbeeld per 1 oktober. Dan moet u dat instellen bij de vaste werkgevergegevens, op het tabblad '4 Loonheffing'. Bij de optie 'Eerste aangifte in periode' geeft u '10' in.

Vergeet niet 'Geen lonen vóór eerste aangifte' aan te vinken. Want die lonen zijn reeds via het andere salarispakket gedraaid.

Cumulatieven?
De cumulatieven voor een werknemer zullen in deze constructie uit twee delen bestaan: één totaal van vóór de overstap en één totaal van daarna. Dat is een probleem(pje): Loon kan zo niet correct Voortschrijdend Cumulatief Rekenen want de voorgaande salarisdata ontbreekt in Loon. Dit zal echter niet tot grote salarisverschillen leiden.

Bovendien: bij de aangifte Inkomstenbelasting zullen de eventuele foutjes in de loonheffings-bedragen sowieso worden rechtgetrokken.


Jaaropgaven
De jaaropgave voor de werknemer zal in deze constructie ook uit twee delen bestaan: één van vóór de overstap en één van daarna. Bij de aangifte Inkomstenbelasting zal de werknemer de bedragen van de twee jaaropgaven bij elkaar moeten tellen.