Niet-gerealiseerde premiekortingen

Overzicht premiekorting

Via ‘Overzichten’, ‘Boekhouding’, ‘Premiekorting’ kunt u een handig overzicht oproepen van de diverse premiekortingen. In dat overzicht ziet u ook de daadwerkelijke premiebedragen staan, de premiekorting in de loonaangifte, en de eventuele verrekening van de premiekorting in de loonaangifte:

Afbeelding: Overzicht, Premiekorting

In dit overzicht zien we bovenin bij de kolom ‘AG’ de Premiekorting arbeidsgehandicapte uit ons voorbeeld staan. In januari en februari was die € 583,34.

Onder het kopje ‘Premie’ staat het werkelijke bedrag aan premies voor de WW, Sectorfonds en de WAO/WIA en WGA. In januari € 218,80 en in februari totaal € 656,40.

Onderin het overzicht vindt u de premiekortingen in de loonaangifte. In ons voorbeeld zien we dat in de loonaangifte van februari de niet-verrekende premiekorting over januari
(€ 364,54) alsnog deels wordt ‘opgemaakt’ tot maximaal het totaal aan premiebedragen in februari: € 654,- (afgerond).

Concluderend
• De verrekening alsnog kan tot maximaal het totaal aan premiebedragen in die periode.
• Het te betalen totale premiebedrag is dus minimaal nul. Teruggave door de fiscus komt niet voor in dezen.