Mogelijk naheffing bij hoge inkomens door minder arbeidskorting

Situatieschets arbeidskorting

De arbeidskorting is sinds 2013 versoberd en dat betekent voor veel mensen dat ze in tegenstelling tot voorgaande jaren een naheffing krijgen over hun inkomen. De FNV Belastingservice, die jaarlijks bijna 300.000 aangiften voor mensen invult, waarschuwt daarvoor aan het begin van het invulseizoen.