Mogelijk naheffing bij hoge inkomens door minder arbeidskorting

Kortingen inkomensafhankelijk

De arbeidskorting en de algemene heffingskorting zijn sinds 2013 sterker inkomens-afhankelijk gemaakt. Voor inkomens boven de € 40.248,- geldt dat zij minder arbeidskorting krijgen dan voorheen. Er wordt een afbouw toegepast van 4% op dit extra inkomen. Voor mensen onder dit inkomen kan dit juist een meevaller betekenen. Maar bij werknemers met een jaarinkomen hoger dan € 69.573 per jaar kan het zijn dat werknemers over 2013 tot maximaal € 1.173 aan ontvangen arbeidskorting terug moeten betalen. Het verschil over 2014 kan zelfs oplopen tot maximaal € 1.730.