Mogelijk naheffing bij hoge inkomens door minder arbeidskorting

Eventueel reeds extra inhouding loonheffing 2014

In 2014 kunt u eventueel reeds een extra inhouding loonheffing ingeven in Loon. Dat voorkomt dat de werknemer over zijn IB 2014 een naheffing moet betalen.

We blijven bij ons bovenomschreven voorbeeld. De werknemer krijgt een naheffing van
€ 121,12. Dat is € 10 per maand. Als u die € 10 in Loon bij de werknemer ingeeft als vaste, maandelijkse ‘Extra inhouding loonheffing’ dan zal er geen naheffing plaatsvinden:


Afbeelding: Werknemer, Loon, Loonheffing, Extra inhouding loonheffing

U moet dan natuurlijk wel van te voren inschatten hoe hoog de te veel genoten arbeidskorting zal zijn. Als u het maandelijkse salaris kent, en de hoogte van de bijzondere beloningen dan kunt u die inschatting zelf inderdaad maken.