Mogelijk naheffing bij hoge inkomens door minder arbeidskorting

Bijzondere beloningen houden geen rekening met terugval korting

In eerdere jaren werd de arbeidskorting automatisch door de werkgever ingehouden op het maandelijkse loonstrookje. Maar nu zeggen de cijfers op de loonstrook niet altijd alles meer. Als een werknemer extra beloningen (bijzondere beloningen), zoals vakantiegeld, een dertiende maand of een bonus ontvangt, dan wordt daar nu geen rekening meer mee gehouden. Bij dergelijke eenmalige looncomponenten, mag het salarispakket (Loon in uw geval) namelijk geen rekening houden met de algemene of arbeidskorting en dus ook niet met de terugval daarin. Dat betekent dat er in de inkomstenbelasting met de werknemer wordt afgerekend.