Mijn.loondossier.nl, algemene informatie

Wat ziet de werknemer op mijn.loondossier.nl?

De werknemer ziet op mijn.loondossier.nl een scherm als dit:

Dossier
In zijn 'Dossier’ ziet de werknemer de loonstroken staan die de werkgever naar mijn.loondossier.nl heeft gestuurd. Plus de bestanden die de werknemer zelf heeft geplaatst op mijn.loondossier.nl, zoals een (gescande) ID. Ook ziet de werknemer hier de documenten
die door de werkgever met hem zijn gedeeld.

Als de werknemer kiest voor de loonstrook, dan verschijnt de bekende pdf-strook in beeld: