Mijn.loondossier.nl, algemene informatie

Wat ziet de werkgever op mijn.loondossier.nl?

De werkgever ziet op mijn.loondossier.nl een ‘paarsrood’ scherm als dit:


Loon salarissoftware

Werknemers
Via de optie 'Werknemers’ ziet u de werknemers bij deze werkgever:

Loon salarissoftware

Met een klik op het 'dossierkastje’ ziet u wat u hebt verzonden naar mijn.loondossier.nl voor de gekozen werknemer. In ons voorbeeld de januari-loonstrook:

Loon salarissoftware

Dossier
In 'Dossier' ziet de werkgever de bestanden die zijn geüpload naar mijn.loondossier.nl, buiten de stroken aan de werknemers om. Bijvoorbeeld maandelijkse (serie)overzichten als de journaalpost en betaallijst lonen. Maar hier belanden ook bestanden die zijn geüpload buiten het Loon-pakket om, zoals de beschikking voor de percentages Werkhervattingskas: