Metaal en Techniek. Aandachtpunten 2016

Verdeling premie Ouderdomspensioen. Metaal en Techniek versus BOVAG

De verdeling van de premie Ouderdomspensioen tussen de werknemer en werkgever in de groep 12 Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf (BOVAG) is anders dan die bij de 12 Metaal en Techniek.

12 Metaal en Techniek

Voor de groep 12 Metaal en Techniek wordt de premie Ouderdomspensioen als volgt verdeeld.

Deze verdeling zien we terug in Loon 2016 bij de premies voor de groep 12 Metaal en Techniek:


Loon salarissoftware Afbeelding: Werkgever, Premies,
Ouderdomspensioen groep Metaal en Techniek
Afbeelding: Werkgever, Premies, Ouderdomspensioen groep Metaal en Techniek 

12 Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf (BOVAG)
Voor de groep 12 Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf (BOVAG) ziet de premieverdeling voor het Ouderdomspensioen er als volgt uit:
In Loon 2016 ziet dat er zo uit:


Afbeelding: Werkgever, Premies, Ouderdomspensioen groep 12 BOVAG