Metaal en Techniek. Aandachtpunten 2016

Premies Ouderdomspensioen

groep BOVAG wijzigen?

Als (!) u de door de BOVAG gehanteerde premies wilt wijzigen, doet u dat dan via het tabblad 2 ‘Premies’, ‘Wijzig premies’ bij de werkgever. Daar voert u bij de groep 12 Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf (BOVAG) de premies Ouderdomspensioen van de groep 12 Metaal en Techniek in.

In concreto:
- U wijzigt de 13,86% (werknemer) in 10,88%.
- En u verandert de 15,76% (werkgever) in 18,74%.

Het totaal aan premies Ouderdomspensioen blijft gelijk (29,62%), het gaat immers alleen om de verdeling ervan tussen de werknemer en werkgever.

In Loon 2016 ziet het premiescherm er dan zo uit:


Afbeelding: Wijzig premies, Aangepaste (!) premies Ouderdomspensioen groep BOVAG