Metaal en Techniek. Aandachtpunten 2016

‘Extra Pensioenpremie, standaard op nul

In de sector 12 bestaat ook de ‘Extra Pensioenpremie’. In zowel de groep 12 Metaal en Techniek als in de groep 12 Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf (BOVAG).

Deze regeling wordt ook wel de Excedentregeling genoemd. Tot en met het jaar 2015 bestond er één premiepercentage voor jaarsalarissen boven de € 70.000. Vanaf 2016 is dat veranderd. Nu is de hoogte van de premie afhankelijk van uw keuze voor opbouw met een hoog of laag percentage. Ook de leeftijd van de werknemer is bepalend voor de hoogte van de premie:


Afbeelding: Extra pensioenpremie. Naar leeftijd, en hoog of laag

De Extra Pensioenpremie zal niet vaak worden berekend want deze komt alleen voor over het deel van het salaris tussen de € 70.416 en € 101.519 (gegevens 2016). Bovendien is het geen verplichte premie maar een optionele. Omdat de premie zo weinig zal voorkomen staan in Loon 2016 de ‘Extra Pensioenpremies’ standaard op nul:

Afbeelding: Werkgever, Premies, Extra Ouderdomspensioen

Mocht u de premie voor een werknemer toch willen inschakelen, doe dat dan op het tabblad ‘Loon’, ‘Uitzonderingen’ bij de werknemer. In ons voorbeeld (!) gaat het om een 60-plusser, met een hoog opbouwpercentage (totaal 33,3%). De verdeling ervan is als volgt: werknemer 15,58%, werkgever 17,72%. Deze percentages vult u in:

Loon salarissoftware Afbeelding: Werknemer, Loon,
Uitzonderingen, Extra Ouderdomspensioen
Afbeelding: Werknemer, Loon, Uitzonderingen, Extra Ouderdomspensioen