Meeruren en overuren. Hoe gaat Loon 2017 daarmee om?

Voltijders. Meeruren en overuren

Werknemer A. Vader werkt voltijd, dat wil zeggen (in ons voorbeeld) 173,33 uur per maand. In de maand januari werkt zij echter meer: 180 uur. Stel, we verlonen die 6,67 uren boven voltijd (180 -/- 173,33) niet via de incidentele beloning 'Overwerk', maar vullen de 180 uur zo in bij het verloningscherm:

Afbeelding: Verlonen voltijder, met meeruren (dus boven voltijd)


De loonstrook zal dan het aantal meeruren (180 -/- 173,33) tonen als 'Overwerkuren t.g.v. meeruren':

Loon salarissoftware Afbeelding: Verlonen voltijder, met 'Overwerkuren t.g.v. meeruren' Afbeelding: Verlonen voltijder, met 'Overwerkuren t.g.v. meeruren'

Immers, deze werknemer is voltijder, dus de meeruren boven voltijd moeten als overwerk worden gezien.

Loon kent het uurloon (€ 17,30) van de werknemer, en vermenigvuldigt dat met de 6,67 overwerkuren voor het extra bedrag (€ 115,38).

De overwerkuren, het overwerkloon e.d. worden uiteraard eveneens onderin de salarisstrook getoond, en bij de cumulatieven:

Loon salarissoftware Afbeelding:
Verlonen voltijder, met  'Overwerkuren
t.g.v. meeruren' Afbeelding: Verlonen voltijder, met  'Overwerkuren t.g.v. meeruren'

NB In deze situatie (meer uren dan voltijd) is het advies de uren boven voltijd als incidentele beloning 'Overwerk' te verlonen. Zie ook het hoofdstukje 'Advies en melding: uren boven voltijd via incidentele beloning 'Overwerk'. In het kader van deze uitleg kiezen we echter bewust voor een andere werkwijze.