Meeruren en overuren. Hoe gaat Loon 2017 daarmee om?

Uitbetaling reserveringen kort verzuim, vrije dagen en feestdagen

Vooral Uitzendbedrijven werken met reserveringen voor kort verzuim, vrije dagen en feestdagen. Maar in andere branches kunnen reserveringen voor vrije dagen en feestdagen eveneens plaatsvinden, zij het een stuk minder vaak.

Ook bij de uitbetaling van de reserveringen vrije dagen, feestdagen en kort verzuim worden in Loon 2017 meeruren en/of overuren aangemaakt. Ook dit heeft weer alles van doen met het feit dat de fiscus en het UWV het precieze aantal verloonde uren willen weten, onder andere voor de toepassing van het lage-inkomensvoordeel (LIV).

Bij de uitbetaling van de genoemde reserveringen lopen de meeruren eveneens door tot het voltijd aantal uren, bijvoorbeeld tot 173,33 uur per maand. Daarboven maakt Loon er bij de uitbetaling van de reservering eveneens automatisch overuren van.