Meeruren en overuren. Hoe gaat Loon 2017 daarmee om?

Regelmatige parttimers. Meeruren boven voltijdgrens

Werknemer De Vries werkt regelmatig, dat wil zeggen (in ons voorbeeld) 65 uur per maand. In de maand februari werkt zij echter veel meer: 180 uur. Stel, we verlonen die 6,67 uren boven voltijd (180 -/- 173,33) niet in via de incidentele beloning 'Overwerk', maar vullen de 180 uur zo in bij het verloningscherm:

Afbeelding: Verlonen regelmatig parttimer, met meeruren boven voltijd

De loonstrook zal dan eerst het aantal meeruren (173,33 -/- 65 = 108,33) tonen als 'Meeruren'. Maar ook 6,67 'Overwerkuren t.g.v. meeruren'. 6,67 is uiteraard het aantal uren boven voltijd: 180 -/- 173,33 = 6,67:

Afbeelding: Verloning regelmatig parttimer, met meeruren boven voltijd

De meeruren, overwerkuren, het verhoogde brutoloon e.d. worden eveneens onderin de salarisstrook getoond:

Afbeelding: Verlonen voltijder, met 'Meeruren' boven voltijd

NB In deze situatie (meer uren dan voltijd) is het advies de uren boven voltijd als incidentele beloning 'Overwerk' te verlonen. Zie ook het hoofdstukje 'Advies en melding: uren boven voltijd via incidentele beloning 'Overwerk''. In het kader van deze uitleg kiezen we echter bewust voor een andere werkwijze.