Meeruren en overuren. Hoe gaat Loon 2017 daarmee om?

Onregelmatige parttimers. Meeruren boven voltijdgrens

Werknemer Koning werkt onregelmatig (oproepkracht). Het is een zeer drukke maand. Hij werkt in ons voorbeeld meer dan voltijd: totaal 190 uur in de maand februari, verdeeld over 22 loondagen. Stel, we verlonen die 16,67 uren boven voltijd (190 -/- 173,33) niet via de incidentele beloning 'Overwerk', maar vullen de 190 uur zo in bij het verloningscherm:

Afbeelding: Verlonen onregelmatige parttimer, voltijd

Hoe ziet de loonstrook er in deze situatie uit? Als volgt:

Afbeelding: Verloning onregelmatige parttimer, boven voltijd

De loonuren tot en met de reguliere voltijd (173,33) worden verwerkt in het bruto: 173,33 uur x/x € 12,50 per uur = € 2.166,67.

Boven de voltijd uren gaat het om overwerk. Loon toont dan ook 16,67 uren 'Overwerk' (190 -/- 173,33 = 16,67), met het corresponderende bedrag: 16,67 uur x/x € 12,50 = € 208,33.

De meeruren, de overwerkuren e.d. worden eveneens onderin de salarisstrook getoond:

Loon salarissoftware Afbeelding: Verlonen onregelmatige parttimer
boven voltijd

Afbeelding: Verlonen onregelmatige parttimer boven voltijd

NB In deze situatie (meer uren dan voltijd) is het advies de uren boven voltijd als incidentele beloning 'Overwerk' te verlonen. Zie ook het hoofdstukje 'Advies en melding: uren boven via incidentele beloning voltijd via 'Overwerk''. In het kader van deze uitleg kiezen we echter bewust voor een andere werkwijze.