Meeruren en overuren. Hoe gaat Loon 2017 daarmee om?

Onregelmatige parttimers. Meeruren, maar onder voltijdgrens

Werknemer Koning werkt onregelmatig (oproepkracht). In ons voorbeeld totaal 100 uur in de maand januari, verdeeld over 15 loondagen. We vullen dat zo in bij het verloningscherm:

Afbeelding: Verlonen regelmatige parttimer, onder voltijd

De loonstrook is dan zonder overuren of meeruren. Niets bijzonders verder, ook niet wat de manier van uren en dagen invullen betreft.

De strook toont dan ook recht-toe-recht-aan het brutoloon, de loonuren, et cetera:

Loon salarissoftware Afbeelding: Verloning onregelmatige
parttimer, onder voltijd Afbeelding: Verloning onregelmatige parttimer, onder voltijd