Meeruren en overuren. Hoe gaat Loon 2017 daarmee om?

Advies en melding: uren boven voltijd via incidentele beloning Overwerk

Loon geeft bij de uren boven voltijd via het tabblad 'Meldingen' een duidelijk advies: "Periode 2: Er is overwerk ontstaan doordat er meeruren (dat wil zeggen boven voltijd) zijn verloond. Dit overwerk zou eigenlijk als bijzondere beloning moeten worden verloond."

Loon salarissoftware Afbeelding: Melding: Meeruren boven
voltijd eigenlijk via overwerk
Afbeelding: Melding: Meeruren boven voltijd eigenlijk via overwerk

Als we de 6,67 meeruren boven voltijd (173,33 uur) inderdaad als incidentele (= bijzondere) beloning zouden draaien dan ziet het verloningscherm er in ons voorbeeld (regelmatige parttimer) zo uit:


Afbeelding: Correct verlonen regelmatig parttimer, met meeruren boven voltijd

In ons voorbeeld hebben we dus tevens gekozen voor de zelfgemaakte 140% overwerktoeslag.


De verloning zelf ziet er vervolgens zo uit, met de meeruren tot voltijd, en daarboven met het overwerk:

Afbeelding: Correcte verloning regelmatig parttimer, met meeruren boven voltijd

De meeruren, de overwerkuren, het heffingsloon bijzonder tarief e.d. worden eveneens onderin de salarisstrook getoond:

Afbeelding: Correct verlonen voltijder, met 'Meeruren' boven voltijd

De loonstrook is op deze wijze overzichtelijker en feitelijk correcter dan ook de uren boven voltijd (overwerkuren) in het verloningscherm via het veldje 'Uren' op te nemen.

De overwerkuren die u via een 'Incidentele beloning' verloont, worden uiteraard óók keurig meegenomen in de loonaangifte, en belanden zo bij de fiscus, het UWV en het CBS.

Kortom, het advies luidt om de uren boven voltijd zélf via de incidentele beloning 'Overwerk' te verlonen.