Release notes Loon 2019

Versie 21.0.70. Gepubliceerd 18 januari 2019

·  Voor werknemers waarbij de loonheffingstabel 'Geboren in 1946 of later' van toepassing
    is, dient u de lonen te herrekenen. De tabel was niet in alle gevallen goed toegepast.

·  In de taak 'Vrijwillige vergoeding ZvW-premie' wordt nu na import de juiste bedragen
   vermeld.

·  Auto's van de zaak zonder bijtelling worden weer getoond op de loonstrook onder het
   kopje 'Werknemersgegevens'.

·  In risicogroepen waar standaard geen vakantiegeld over opslag berekend dient te
   worden, gaat dit nu weer juist.

·  U kunt nu meerdere bestanden tegelijk verwijderen bij 'Verzend naar Mijn LoonDossier'.

·  In onderstaande risicogroepen is per 01-02-2019 een nieuw tijdvak toegevoegd voor de
 premie PAWW:

13 Bakkersbedrijf 
14 Zoetwarenindustrie 
17 Bakkersdetailhandel 
46 Zuivelindustrie 
47 Textielindustrie 
49 Verf- en drukinktindustrie 
51 Confectie-industrie 
51 Kartonnage- en flexibel verpakkingsbedrijf 

·  In deze versie van Loon kunt u nu ook Uniforme Pensioenopgaven AGH inzenden voor de risicogroepen: 
16 Slagersbedrijven
17 Kappersbedrijven
50 Graanindustrie (molenaars)

·  In de risicogroep 05 Stand- en tentoonstellingsbouw is de premie voor het sociaal fonds
   gewijzigd van 0,38% naar 0,40%.

·  In de sector 12 Metaal en techniek zijn de percentages voor de premie W.I.A.-verzekering
   toch nog gewijzigd, van 0,032% naar 0,0355%. Deze WIA-verzekering komt alleen voor in
   de gevallen 62 tot 24 maanden voor de wettelijke AOW-leeftijd. Herrekent u de lonen voor
   deze werknemers.

·  In de risicogroep 13 Bakkersbedrijf is het jaarmaximum pensioen alsnog gewijzigd, van
   € 54.900,- naar € 55.900,-. 

·  In de sector 17 Detailhandel (diverse groepen) is per 17 januari het werkgeverspercentage
   voor de pensioenregeling definitief vastgesteld op 16,8% (was 16,9%).

·  In de risicogroep 17 Bakkersdetailhandel is het jaarmaximum pensioen alsnog gewijzigd,  
   van  € 54.900,- naar € 55.900,-. 

·  In de risicogroep 18 Reiniging is de berekening van de pensioenpremie werknemer
   aangepast.

·  In de risicogroep 22 Binnenscheepvaart rekenen wij nu op voorschift van het
   pensioenfonds op basis van kalenderdagen bij in-en uitdienstberekeningen. De
   pensioenpremie wordt nu berekend over het brutoloon inclusief vakantiegeldreservering.

·  In de risicogroep 28 Taxivervoer zijn de percentages voor het sociaal fonds gewijzigd.

·  In diverse risicogroepen van sectoren 35 Zorg en Welzijn is het jaarmaximum voor de
   pensioenpremie nu juist. 

·  In de risicogroep 41 Groothandel bouwmaterialen is de premie PAWW per 1 januari
   toegevoegd.

·  In de risicogroep 41 Groothandel bandenbranche is de premie PAWW per 1 januari
   toegevoegd. 

·  In de risicogroep 42 Groothandel in bloemen en planten zijn de percentages voor de
   Pensioen 7+ regeling gewijzigd van 13% naar 11,2%. 

·  In de risicogroep 44 Architecten is het jaarmaximum pensioen alsnog gewijzigd, van
   € 70.382,- naar € 76.382,-. 

·  In de risicogroep 50 Graanindustrie (molenaars) wordt standaard geen vakantiegeld meer
   berekend over overwerk.

·  In de risicogroep 56 Schildersbedrijf is de foutmelding in de periodieke opgave naar
   PGGM 'Error Y-record' verholpen.

·  In deze versie zijn de premies voor onderstaande risicogroepen nu compleet

22 Binnenscheepvaart 
42 Groothandel in textielgoederen 
42 Groothandel in dranken 
50 Drankenindustrie 
51 Schoen-, leder- en lederwarenindustrie