Release notes Loon 2019

Versie 21.0.113. Gepubliceerd 28 maart 2019

·  Loon geeft voor gesplitste salarissen met overwerk weer de juiste uren door in de
   aangifte loonheffingen.

·  In deze versie van Loon zullen 'werknemers uit dienst in het vorig loonjaar' met een
   nabetaling in januari 2019 alsnog in de aangifte Loonheffingen opgenomen worden.

·  Er ontstaat geen tijdvak meer bij een loon voor 'werknemers uit dienst in het vorig
   loonjaar'
en een incidentele nabetaling zonder uren.

·  De verwerking van een directe uitbetaling reserveringen in de uitdienstberekening
   wordt nu ook tegen regulier tarief verwerkt.

·  Een 'Eigen pensioenregeling', 'Bruto periodeloon + toeslagen' in combinatie met een
   inhouding 'Onbetaald verlof', 'Ouderschapsverlof' of 'Kortdurend zorgverlof' werkt nu
   correct.

·  Loon reageert voor opslag ook weer op de instelling 'Ja/Nee','Reserveren boven Fulltime'
   en 'Vakantiegeld reserveren onder fulltime'
.

·  Het is mogelijk een percentage met twee decimalen op te geven bij het doorbetalen van
   'Ouderschapsverlof', 'Kortdurend zorgverlof' en 'Ziekte'.

·  In de risicogroep 01 Glastuinbouw wordt wel vakantiegeld opgebouwd over opslag onder
   fulltime.

·  In de risicogroep 03 Bouwbedrijf en 03 UTA-personeel in het bouwbedrijf is het weer
   mogelijk TSF-spaaruren in de agenda op te geven.

·  In de sector 09 Grafische industrie is de 'Hardheidsregeling' per 1 januari 2019 met
   terugwerkende kracht komen te vervallen.

·  In de risicogroep 21 Havenclassificeerders verlaagt een inhouding bij ziekte niet meer de
   pensioengrondslag.

·  In de risicogroep 30 Besloten busvervoer verlaagt een inhouding bij ziekte niet meer de
   pensioengrondslag.

·  In de risicogroep 32 Overig goederenvervoer te land en in de lucht verlaagt een
   inhouding bij ziekte niet meer de pensioengrondslag.

·  In de risicogroep 40 Tijdschriftjournalisten is de premie PAWW per 1 februari
   toegevoegd.

·  In deze versie zijn de premies voor de risicogroep 49 Natwasserij nu compleet.

·  In de sector 52 Uitzendbedrijven houdt Loon nu ook rekening met minderuren voor de
   opbouw van het vakantiegeld.

·  In de risicogroep 53 Particuliere beveiliging wordt geen pensioen meer berekend over
   opslag.

·  In de risicogroep 54 Film- en bioscoopbedrijf wordt de pensioenpremie weer juist
   berekend wanneer sprake is van een directe uitbetaling reservering vakantiegeld.