Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen?

Wijziging per 2015: 80proc.-regeling voor afkoop levenslooptegoed heringevoerd

In 2013 konden deelnemers aan de levensloopregeling het levenslooptegoed volledig opnemen, waarbij over slechts 80% van het levenslooptegoed op 31 december 2011 (inclusief rendement) loonheffingen werden ingehouden.

Deelnemers die in 2013 niet van deze regeling gebruik hebben gemaakt, krijgen in 2015 opnieuw de gelegenheid om hiervan gebruik te maken. Bij volledige opname van het levenslooptegoed hoeft u over slechts 80% van het levenslooptegoed op 31 december 2013 (inclusief rendement) loonheffingen in te houden. Na toepassing van deze regeling kan uw werknemer geen gebruik meer maken van het overgangsrecht. Deze regeling gold niet voor opnames in 2014.

De levensloopverlofkorting bedraagt in 2015 € 207 per gespaard jaar.