Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen?

Voorbeeld levensloop-opname voor volledig verlof

• Werknemer heeft 1,5 jaar gespaard voor de levensloop. In 2012 en tot en met juni 2013.
• Daarmee heeft hij recht op 2    x € 205 (data 2013) levensloopverlofkorting.
• Let op: het levensloopverlofkortingsbedrag is in de jaren vóór 2013 niet altijd € 205 per jaar
  geweest, maar het bedrag van het 'huidige' jaar telt.
• De werknemer wil per 1 juli 2013 een halfjaar met verlof. Hij werkt dan dus niet.
• Hij wil iedere maand van € 2.000 als levensloopbedrag opnemen.
• Werknemer verdient normaal € 2.000 bruto
• Het levensloopbedrag moet dus zijn reguliere bruto loon 'vervangen'.

Wat vult u zelf in?
• In het veldje 'Opname uit levensloopregeling per periode' op het tabblad 'Loon', 'Sparen'
  geeft u als bedrag in € 2.000.
• U zet op hetzelfde tabblad het percentage of bedrag aan levensloopinleg op nul.
• Verder moet u niets zelf invullen. Dus niet het aantal loondagen en loonuren aanpassen,
  want die blijven onveranderd. En ook niet het standaardloon wijzigen. Loon regelt dat zelf.
• Als u in 2012 ook al met Loon werkte dan weet het pakket dat er in dat jaar (2012) ook al is
  gespaard. U vult dan ook niets in bij ‘Sparen’,  ‘Aantal jaren levensloopregeling tot dit jaar’.

Loonberekening
In dit voorbeeld ziet de loonberekening er voor juli 2013 zo uit:


Afbeelding: Loonberekening, Levensloopregeling, Opname

De loonstrook toont: Opname levensloopregeling € 2.000. De werknemer ontvangt de levensloopverlofkortingen gelijk in de eerste maand. Deze werknemer heeft totaal recht op
€ 410 korting. Let op: als de levensloopverlofkorting hoger is dan het loonheffingsbedrag dan wordt de levensloopverlofkorting 'uitgesmeerd' over meerdere maanden.

De werknemer betaalt nu zijn deel van de werknemerspremies (in onze voorbeeldsector is dat alleen WGA-diff), en de loonheffing.

Kosten werkgever

Hier ziet u de opname van de levensloopregeling ad € 2.000 als een optelpost. Dat lijkt wellicht raar, maar het is in deze fase nog een kostenpost voor de werkgever. De werkgever moet immers de € 2.000 aan de werknemer betalen. Pas als de bank of pensioenverzekeraar het levensloopbedrag van de werknemer aan de werkgever heeft betaald, is de werkgever van de € 2.000 kosten af. Die betaling van de bank of pensioenverzekeraar gaat echter buiten de loonstrook om.

De werkgever betaalt bij opname van de levensloopregeling zijn deel van de werknemerspremies en de 7,75% premie Zorgverzekeringswet:

Loon salarissoftware Afbeelding: Loonberekening, Kosten werkgever, Opname
Afbeelding: Loonberekening, Kosten werkgever, Opname