Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen?

Voorbeeld levensloop-opname voor deelverlof

• Werknemer heeft twee jaar gespaard voor de levensloop. In 2010 en 2011.
• Daarmee heeft hij recht op 2    x € 205 (data 2013) levensloopverlofkorting.
• Let op: het levensloopverlofkortingsbedrag is in de jaren vóór 2013 niet altijd € 205 per    jaar
  geweest, maar het bedrag van het 'huidige' jaar telt.
• De werknemer wil per 1 juli 2013 een halfjaar lang slechts tien dagen per maand werken.
• Dus het aantal loondagen per maand wordt: 21,67 -/- 10 verlofdagen = 11,67.
• Het levensloopbedrag hoeft dus zijn reguliere bruto loon niet geheel te 'vervangen'.
• Werknemer verdient normaal € 2.000 bruto

Wat vult u zelf in?
• In het veldje 'Opname uit levensloopregeling per periode' op het tabblad 'Loon', 'Sparen'
  geeft u als bedrag in: € 1.077,06. Namelijk: (11,67 :/: 21,67) */* € 2.000.
• U zet op hetzelfde tabblad het percentage of bedrag aan levensloopinleg op nul.
• Verder moet u niets zelf invullen. Dus niet het aantal loondagen en loonuren aanpassen,
  want die blijven onveranderd. En ook niet het standaardloon wijzigen. Loon regelt dat zelf.
• Als u in 2012 ook al met Loon werkte dan weet het pakket dat er in dat jaar (2012) ook al is
  gespaard. U vult dan ook niets in bij ‘Sparen’, ‘Aantal jaren levensloopregeling tot dit jaar’.

Loonberekening
In dit voorbeeld ziet de loonberekening er voor juli 2013 zo uit:


Afbeelding: Loonberekening, Levensloopregeling, Opname

De loonstrook toont: Opname levensloopregeling € 1.077,06. De werknemer ontvangt de levensloopverlofkortingen gelijk in de eerste maand. Deze werknemer heeft totaal recht op
€ 410 korting. Let op: als de levensloopverlofkorting hoger is dan het loonheffingsbedrag dan wordt de levensloopverlofkorting 'uitgesmeerd' over meerdere maanden.