Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen?

Levenslooptegoed op 31 december 2011 van eur 3.000 of meer

Als uw werknemer op 31 december 2011 een levenslooptegoed had van € 3.000 (inclusief het rendement over 2011) of meer, kan hij tot en met 31 december 2021 gebruik blijven maken van de levensloopregeling. Het niet opgenomen tegoed valt op 31 december 2021 automatisch vrij.

Als uw werknemer het volledige tegoed in 2013 opneemt, houdt u loonheffingen in over 80% van het levenslooptegoed dat uw werknemer had op 31 december 2011. Het tegoed dat uw werknemer vanaf 1 januari 2012 heeft gespaard, moet u wel volledig belasten. Ook deze variant regelt Loon automatisch correct voor u.

Bij het inhouden van de loonheffingen mag er rekening worden gehouden met de opgebouw-de levensloopverlofkorting.

Sinds 1 januari 2013 mag uw werknemer bij een levenslooptegoed van € 3.000 of meer het levenslooptegoed ook opnemen voor andere doeleinden dan verlof.