Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen?

Eerder toegepaste levensloopverlofkorting via ander salarispakket?

Op het tabblad 'Sparen' bij de werknemer staat onderin ook het veldje 'Eerder toegepaste levensloopverlofkorting'. Hier vult u het bedrag aan levensloopverlofkorting in dat eventueel reeds eerder is toegepast vóórdat u met het Loon-pakket werkte. Dit kan de situatie dus verder compliceren.

Voorbeeld eerder toegepaste levensloopverlofkorting
• Werkgever gebruikt sinds januari 2013 het Loon-pakket
• Daarvóór werkte hij met een ander salarispakket.
• Werknemer in kwestie doet sinds 2008 mee aan de levensloopregeling, en heeft in 2011
  ook al levensloopverlof opgenomen.
• Per september 2013 gaat de werknemer opnieuw met levensloopverlof.
• U hebt bij ‘Aantal jaren deelname levensloopregeling tot aan dit jaar’ vier ingevuld. Immers,
  vanaf 2012 is er geen sprake meer van levensloopverlofkortings-opbouw. Dus alleen voor
  de jaren 2008 tot en met 2011.

Loon weet nu nog niet dat er in 2011 ook al is deelgenomen aan levensloopregeling, en de korting reeds volledig is toegepast (via het andere salarispakket). U vult in het veldje 'Eerder toegepaste levensloopverlofkorting' dan ook '199' in, namelijk voor de reeds 'opgenomen korting' over het jaar 2011:


Afbeelding: Werknemersgegevens, Loon, Sparen, Eerder toegepaste levensloopverlofkorting

Loon zal dan ‘slechts’ € 621 levensloopverlofkorting aftrekken van het te betalen bedrag loonheffingen. Namelijk vier maal € 205 (= € 820), minus € 199.

De aftrek van de levensloopverlofkorting gebeurt direct in de eerste periode dat de levensloop wordt opgenomen (in dit voorbeeld september 2013):


Loon salarissoftware Afbeelding:
Loonberekening, Met eerdere levensloopverlofkorting
Afbeelding: Loonberekening, Met eerdere levensloopverlofkorting