Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen?

Bijdrage werkgever?


U kunt in dit scherm ook aangeven dat de werkgever eveneens een bijdrage levert aan de levensloopregeling. In verreweg de meeste CAO's hoeft de werkgever geen bijdrage te leveren aan de levensloopregeling.

Ga naar het tabblad 'Premies' bij de vaste werkgevergegevens om het percentage dat de werkgever (eventueel) bijdraagt in te vullen.

Werkgeversbijdrage? Dan voor alle werknemers
Stel dat de werkgever een bijdrage levert aan de levensloopregeling van 'een' werknemer. Dan is die werkgever verplicht ook aan de 'soortgelijke' werknemers (zelfde afdeling bijvoorbeeld) een werkgeversbijdrage aan te bieden.

Doet een 'soortgelijke' werknemer niet mee aan de levensloopregeling dan wordt de werkgever verplicht een bruto toeslag voor die werknemer te betalen. Die keuze vormt een verhoging van het brutoloon van deze werknemer.

U kunt de opties 'Levensloopregeling' of 'Bruto loon' aangeven op het tabblad 'Sparen'.

Per werknemer kunt u op het tabblad 'Sparen' eveneens aangeven dat er sprake is van een afwijkend percentage dat de werkgever bijdraagt.