Levensloopregeling

Belasting- en premieheffing levensloopregeling

Het levensloopbedrag wordt op een speciale spaarrekening gestort, of als premie voor de 'levensloopverzekering' overgemaakt. Dit kan bij een verzekeraar, bank, dochter van een pensioenfonds of beleggingsinstelling zijn.

Over de inleg in de levensloopregeling worden sinds 2013 in het kader van de uniformering loonbegrip geen werknemerspremies, geen premie Zorgverzekeringswet en geen loonheffing geheven. De inleg is dus aftrekbaar voor alle heffingen. Dat geldt ook voor de eventuele werkgeversbijdrage.
De premies en loonheffing hoeven pas te worden betaald als de gespaarde tegoeden worden opgenomen. De uitkering (= opname) is dus volledig belast voor alle heffingen. Dat heet de omkeerregel.