Opgaaf jaarloongegevens 2015

Waarom opgaaf Jaarloongegevens 2015?

Een zeer klein deel van de werkgevers moet de loongegevens over 2015 opnieuw aanleveren bij de Belastingdienst. Hetzelfde verhaal dus als bij de jaarloongegevens 2006 tot en met 2014.

Het opnieuw aanleveren is nodig omdat de koppeling tussen de systemen van het UWV en de Belastingdienst ook in 2015 soms is mislukt. Bovendien zijn de eerder verzonden gegevens over 2015 niet allemaal bewaard. Zonder deze informatie is de fiscus niet in staat om:
• Toeslagen definitief toe te kennen
• Te veel ingehouden premie Zorgverzekeringswet aan werkgevers terug te betalen
• Zogeheten inkomensverklaringen aan burgers te verstrekken, en
• Te beoordelen of belastingplichtigen aangifte inkomstenbelasting moeten doen.