Opgaaf jaarloongegevens 2015

Salarismutaties 2015 voor of na de opgaaf jaarloongegevens?

Loon meldt u reeds op de eerste pagina van het overzicht jaarloongegevens 2015: "Deze opgaaf van de jaarloongegevens staat helemaal los van uw reguliere aangiften loonheffingen over 2015. Dit betekent dat u eventuele salaris-correcties [2015] op de gebruikelijke wijze moet aanleveren. Namelijk als een 'Correctie na afloop loonjaar'."

Dus als u vóór (!) of ná het insturen van de jaarloongegevens 2015 nog veranderingen aanbrengt in 2015-lonen (hetgeen overigens onwaarschijnlijk is), dan moet u die wijzigingen aan de fiscus laten weten op de gebruikelijke manier: via 'Loonaangifte / EDM', 'Doe aangifte loonheffingen', 'Correctie na afloop loonjaar'.