Opgaaf jaarloongegevens 2015

In het kort


• Brief gekregen van de Belastingdienst dat u jaarloongegevens 2015 moet aanleveren?
  Zo nee, stop dan, u hoeft niets te doen. Zo ja, lees verder.
• Sluit Loon 2015 af
• Installeer de nieuwste update 2015 (!) via deze pagina: http://mijnloon.nl/updates.aspx
• Start Loon 2015
• Na de keuze voor een werkgever, verschijnt het scherm waarmee u de opgaaf kunt doen
• Laat Loon voor u controleren welke werkgever(s) de jaaropgave 2015 moeten doen
• Loon meldt vervolgens voor welke werkgever(s) de jaaropgaaf 2015 verplicht is
• Draai voor hen de opgaaf jaarloongegevens 2015
• Verstuur de jaarloongegevens 2015
• Ga naar 'Postbus', 'Te behandelen aangiften'
• Klik daar op 'Ontvang' voor de ontvangstbevestiging van de fiscus
• Klaar!

Onderstaand worden o.a. deze stappen nader uitgelegd.