Installatie Loon 2019

Loon 2019 registreren

Na 'Verder' gaat u uw code voor Loon 2019 registreren:


Afbeelding: 'Welkomstwizard', 'Registreren'

• U vindt uw code voor 2019 op uw Loon-factuur. Die hebt u normaal gesproken reeds vóór
  deze installatie-wizard gezien. Als u de factuur nog niet hebt gezien, klik dan op 'Haal mijn
  code op'. U gaat dan vanzelf naar https://mijn.loon.nl/MijnFacturen.aspx, en krijgt de
  factuur alsnog te zien, met de code voor 2019.