Import gegevens Loon 2018 naar Loon 2019

Kies administratie

Na de installatie van Loon 2019, belandt u in het eerste scherm van de importwizard. Bent u nog niet zover omdat u de installatie-wizard van Loon 2019 nog niet hebt doorlopen? Lees dan eerst deze uitleg: https://www.loon.nl/Handleiding/InstallatieLoon2019.pdf


Check in het onderstaande importscherm de 'locatie' (= administratie) waaruit de gegevens 2018 worden geïmporteerd. Loon 2019 zal u de standaardmap tonen waarin u de Loon-administratie 2018 hebt staan. Want Loon 'ziet achter de schermen' welke map dat is.

Loon 2019 is echter ook zo slim dat het ziet wanneer u in 2018 de Loon-data in een netwerk-map had staan. Dan zal Loon u díe map tonen, bijvoorbeeld F:\data\Loon2018\

U kunt eventueel van de door Loon voorgestelde map afwijken via 'Kies'. Die optie ligt echter niet voor de hand:

Afbeelding: 'Importeer administratie', 'Kies administratie'