Historische lonen en het verschillenjournaal

Meer info over opnieuw berekenen van lonen en herrekenen

In het verlengde van historische lonen ligt het opnieuw berekenen van lonen, en het herrekenen van lonen. Die leveren immers ook een nieuwe, gewijzigde lonen op.

Op dat gebied is er in Loon flink wat gewijzigd sinds december 2015. Onderstaand een samenvatting:

- Vanaf december 2015 ziet de interface er na een herziene verloning flink anders uit dan u
  gewend bent. Dat wil zeggen na opnieuw verlonen of herrekenen.
- Na de herziene verloning belandt u feitelijk in de schermen voor de serie-berekening, die -
  als er een verschil is met een vorige verloning - op dezelfde wijze werkt.
- De schermen na de herziene verloning zijn dynamischer geworden. U zit meer in de
  ‘cockpit’.
- Bovendien is het aantal functies uitgebreid. Zo kunt u de gewijzigde reserveringsbedragen
  apart laten zien.
- De grootste wijziging is echter dat Loon de verschillen met de bestaande strook laat zien
  nadat u hebt herrekend of opnieuw hebt berekend.
- Het netto verschil kunt u automatisch in een volgende verloningsronde meenemen. Dat
  leidt tot een netto bijbetaling, of juist tot een terugvordering bij de werknemer(s).
- Uiteraard zorgt Loon ervoor dat de wijzigingen ook correct worden meegenomen in de
  Loonaangifte, journaalposten als u die opnieuw draait, de cumulatieven en de eventuele
  pensioenaangifte (OLP, PLO).
- De nieuwe structuur is dus beter, duidelijker, en er is veel meer mogelijk!

Meer info over herrekenen en opnieuw berekenen van lonen
U leest veel meer over de nieuwe opzet na het herrekenen en opnieuw berekenen van lonen in deze uitleg: https://www.loon.nl/Handleiding/Herrekenen_en_opnieuw_verlonen.pdf