Herrekenen en opnieuw berekenen nieuwe stijl

Verschil tussen herrekenen en opnieuw berekenen

Er zitten wezenlijke verschillen tussen herrekenen en opnieuw berekenen. Zo geeft u met herrekenen het Loon-pakket de opdracht lonen automatisch te herrekenen. Via opnieuw berekenen gaat u zélf de lonen opnieuw draaien.

Bij herrekenen kijkt Loon alleen naar de bestaande (!) salarissen en laat de tijdelijke inhouding of toeslag dus ongemoeid. Bij opnieuw berekenen, begint Loon juist met een schone lei, en neemt daarom de ‘oude’, tijdelijke (!) salaris-elementen niet meer mee in de berekening. Zoals een ‘oude’ eenmalige toeslag of inhouding.

Als u echter een premie aanpast, zal die herziene premie zowel bij herrekenen als bij opnieuw berekenen worden meegenomen.
Het is soms lastige materie, die we het best in een schema kunnen weergeven:

Herrekenen  bestaande loon

Opnieuw berekenen loon

Nieuwe vaste toeslag / inhouding

Niet mee

Wel mee

Bestaande vaste toeslag / inhouding

Wel mee

Wel mee

Nieuwe eenmalige toeslag / inhouding

N.v.t.

Wel mee

Bestaande eenmalige toeslag / inhouding

Wel mee

Niet mee

Na aanpassen premie

Wel mee

Wel mee


In de praktijk zult u herrekenen gebruiken voor meerdere salarissen en / of werknemers tegelijk. En vaak op advies van Loon Salarissoftware, bijvoorbeeld bij een premiewijziging met terugwerkende kracht die voor alle werknemers geldt.

Opnieuw berekenen doet u als het om slechts één of twee salarissen of werknemers gaat. Bijvoorbeeld als u bij een werknemer een toeslag vergeten bent en u die alsnog wilt verlonen.