Herrekenen en opnieuw berekenen nieuwe stijl

Resultaten herrekenen / opnieuw berekenen dynamischer

Sinds december 2015 ziet na het herrekenen of opnieuw berekenen van salaris(sen) de interface er flink anders uit dan daarvoor. Na de herrekening of het opnieuw berekenen, belandt u feitelijk in de schermen voor de serie-berekening, die - als er een verschil is met een vorige verloning - op dezelfde wijze werkt.

De schermen na een herziene berekening zijn dynamischer geworden. Het resultatenscherm laat de herziene loonberekening(en) daadwerkelijk zien, en daarbij zijn er bovendien meer mogelijkheden dan voorheen.

De belangrijkste wijziging is dat Loon u direct de eventuele verschillen laat zien als u een nieuwe versie van een verloning draait. Het pakket zet dan de nieuwe strook en de verschillenstrook letterlijk naast elkaar, en toont dus de precieze verschillen. De netto verschillen kunt u – als u dat wilt – automatisch meenemen in een volgende verloning.

Onderstaand leest u per onderdeel meer over de nieuwe aspecten en mogelijkheden na een herziene loonberekening.