Herrekenen en opnieuw berekenen nieuwe stijl

Nieuwe kolommen bij herziene verloningen

Loon toont u in de kolommen onder andere, van links naar rechts:
- Een ‘vlaggetje’ voor de gewijzigde verloningen. Oranje: met melding. Blauw: zonder
  melding.

- Wat in eerste instantie het netto bedrag was, via ‘Te betalen (oud)’
- Wat nu het netto bedrag is, via ‘Te betalen (nieuw)’
- Het resulterende verschil in netto loon, onder de kop ‘Verschil Te betalen’
- Het resulterende verschil in de kosten werkgever, middels ‘Verschil Kosten werkgever
- En als opmerking ‘Identiek’, ‘Intern’ of ‘Gewijzigd’ (alleen dat laatste in ons voorbeeld).