Herrekenen en opnieuw berekenen nieuwe stijl

In het kort

- Vanaf december 2015 ziet de interface er na een herziene verloning flink anders uit dan u
  gewend bent. Dat wil zeggen na opnieuw verlonen of herrekenen.
- Na de herziene verloning belandt u feitelijk in de schermen voor de serie-berekening, die -
  als er een verschil is met een vorige verloning - op dezelfde wijze werkt.
- De schermen na de herziene verloning zijn dynamischer geworden. U zit meer in de
  ‘cockpit’.
- Bovendien is het aantal functies uitgebreid. Zo kunt u de gewijzigde reserveringsbedragen       
  apart laten zien.
- De grootste wijziging is echter dat Loon de verschillen met de bestaande strook laat zien
  nadat u hebt herrekend of opnieuw hebt berekend.
- Het netto verschil kunt u automatisch in een volgende verloningsronde meenemen. Dat
  leidt tot een netto bijbetaling, of juist tot een terugvordering bij de werknemer(s).
- Uiteraard zorgt Loon ervoor dat de wijzigingen ook correct worden meegenomen in de
  Loonaangifte, journaalposten als u die opnieuw draait, de cumulatieven en de eventuele
  pensioenaangifte (OLP, PLO).
- De nieuwe structuur is dus beter, duidelijker, en er is veel meer mogelijk!