Favorieten toevoegen in Loon

Favorieten aanmaken

In het scherm 'Verlonen' opent u met het plusje(s)-teken een lijst met alle mogelijke eenmalige toeslagen en inhoudingen, en de keuze 'Incidentele beloning'. 'Incidentele beloning' toont de zogeheten bijzondere beloningen, zoals overwerk, vakantiegeld en een bonus.

U kunt bij 'Verlonen' ook uw eigen Favorieten aanmaken voor de door u vaak gebruikte toeslagen, inhoudingen en incidentele beloningen. Die hebt u dan voortaan direct in beeld.

Als u nog geen Favorieten hebt, dan ziet het scherm er bij klikken op het plusje zo uit:

Loon salarissoftware Afbeelding: Toevoegen looncomponent,
Wijzig favorieten
Afbeelding: Toevoegen looncomponent, Wijzig favorieten

Kies eenvoudigweg de door u gewenste toeslag, inhouding of incidentele beloning, en klik dan op de rechtermuisknop. In ons voorbeeld een Bruto, Ploegentoeslag:

Loon salarissoftware Afbeelding: Toevoegen
looncomponent, Voeg *** toe aan favorieten

Afbeelding: Toevoegen looncomponent, Voeg *** toe aan favorieten

Die Favoriet krijgt vervolgens een 'oranje ster' en belandt bij deze werkgever in de keuzelijst:

Loon salarissoftware Afbeelding: Toevoegen looncomponent, Favoriet
toegevoegd
Afbeelding: Toevoegen looncomponent, Favoriet toegevoegd

Voortaan staat deze Favoriet helemaal bovenaan in de lijst, dus makkelijk zichtbaar, en direct te kiezen. Dit geldt uiteraard ook voor andere Favorieten die u eventueel aanmaakt, zoals in onderstaand voorbeeld met favoriete toeslagen, inhoudingen, en favoriete incidentele beloningen (in ons voorbeeld Bonus en Provisie):

Loon salarissoftware Afbeelding: Toevoegen
looncomponent, Meerdere Favorieten toegevoegd

Afbeelding: Toevoegen looncomponent, Meerdere Favorieten toegevoegd

Vanzelfsprekend kunt u ook door uzelf gemaakte toeslagen en inhoudingen tot Favoriet maken.