Extra periode 2015

Extra periode 2015. Lager netto bedrag?

Het kan zijn dat het netto bedrag lager uitvalt dan u zou verwachten. Dat komt dan doordat in deze extra periode de jaarbedragen voor de arbeidskorting en overige heffingskortingen opgebruikt zijn. De fiscus gaat er immers vanuit dat het loonjaar altijd 260 dagen kent, en zij baseert de loonheffingskortingsbedragen daar ook op. Het gevolg bij een 'overtollige' periode is een hogere loonheffing, en dus een lager netto loon.