Eigenrisicodrager 2016. Instellen in Loon

In het kort. Eigenrisicodrager 2016

• Er is sinds 2014 een nieuwe premie: Werkhervattingskas. Die bestaat uit: Ziektewet-flex (ZW-flex),
  WGA-flex en WGA-vast. De premie WGA-gedifferentieerd is per 2014 verdwenen.

• U kunt in 2016 eigenrisicodrager zijn voor de ZW-flex en de WGA-vast, maar nog niet voor de
  WGA-flex. In 2015 kon dat ook al niet.

• Bij de import van uw Loon 2015-data naar Loon 2016, is het pakket zo 'slim' om te zien of u in
  2015 eigenrisicodrager was, en wat voor soort eigenrisicodrager.

• Zo zal Loon 2016 de percentages importeren die u in Loon 2015 hebt ingevuld voor de
  eigenrisico-premie WGA-vast.

• Als u ook eigenrisicodrager bent voor de premie Ziektewet-flex importeert Loon de premies van
  2015 voor u in 2016.

• Loon 2016 zet tevens de premies die u als eigenrisicodrager niet hoeft te betalen automatisch op 0
  (nul). Die moet u nog wel bevestigen.

• Via 'Loon Vandaag' zult u de taak zien staan 'Premies risicogroep *** bijwerken'.
  Markeer die taak, en klik op 'Start taak':

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Loon Vandaag',
Afbeelding: 'Loon Vandaag', 'Premies risicogroep bijwerken', 'Start taak'

• U belandt dan vanzelf in de data van de werkgever, op tabblad 2 'Premies', 'Wijzig premies'.
  Op dat tabblad kunt u de premies WGA-vast en ZW-flex checken, bevestigen, of daar waar nodig
  aanpassen (in Loon 2016).

• U krijgt vóór het aanpassen van de premies eerst een waarschuwing als deze te zien bij het
  werkgeverscherm ‘Wijzig premies’:


Afbeelding: Wijzig premies, Premies nog op standaardwaarde

• Zolang u de premies niet hebt bevestigd of gewijzigd, zal de taak in 'Loon Vandaag' blijven
  bestaan, en bij de verloningen de melding 'Premies nog op standaardwaarde' zichtbaar zijn.