Eigenrisicodrager 2016. Instellen in Loon

100 procent Eigenrisicodrager WGA-vast en / of ZW-flex?

• Als u een zogeheten 100% eigenrisicodrager bent, betaalt u helemaal geen premie ZW-flex en / of WGA-vast. U verzekert dan niet het risico van langdurige ziekte en / of arbeidsongeschiktheid van de werknemers.

Dat ziet na de import uit 2015 het scherm ‘Wijzig premies’ bij de werkgever er zo uit:


Afbeelding: 'Werkgever', 'Wijzig premies', na import 2015-data in Loon 2016

1) Controleer of de premies WGA-vast (werknemer en werkgever) inderdaad op nul staan.

2) Controleer of de premie Ziektewet flex werkgever ook op nul staat, als u ook daar
    eigenrisicodrager voor bent in 2016.

3) Zoals gezegd: u kunt in 2016 nog geen eigenrisicodrager voor de WGA-flex zijn. Pas vanaf 2017.

4) Check daarom aan de hand van uw beschikking 2016 - die u in december 2015 of in
     januari 2016 van de Belastingdienst kreeg - of de in Loon genoemde percentages WGA-flex in
  orde zijn. Pas zo nodig aan, en let er daarbij op dat u het percentage WGA-flex op uw
     beschikking fifty-fifty verdeelt over de werknemer en de werkgever. De werkgever mag
     namelijk de helft van die premie verrekenen met de werknemer.

5) Na controle van de nul-premies (WGA-vast en / of Ziektewet flex), en uw premies voor de WGA-
     flex, kiest u voor ‘F10:Bewaar’.