Eigen pensioenregeling in Loon

Drie mogelijke bases eigen pensioenpremie

Bij zulke eigen pensioenregelingen zijn er drie bases (grondslagen) mogelijk in Loon:
• bruto januari-loon, zonder toeslagen
• brutoloon, plus alle toeslagen
• brutoloon, zonder toeslagen.

Deze drie varianten worden in dit document nader uitgelegd.