Eigen pensioenregeling in Loon

Basis eigen pensioenpremie: januari-loon

Bij deze optie wordt voor de eigen pensioenpremie altijd gerekend met de januari-grondslag. Het salaris van januari is namelijk de basis voor de pensioenpremie voor het gehele jaar. Dat geldt ook als er gedurende het jaar een salarisverhoging plaatsvindt.

Er wordt geen rekening gehouden met de eventuele toeslagen en overwerk. Die blijven buiten de berekening van de pensioenpremie.

U stelt deze optie in via:
• 'Werkgever'
• Tabblad 2, 'Premies', 'Wijzig'
• U vult niets in bij de regel 'Eigen pensioenregeling over brutoloon+toeslagen(=1)brutoloon (=2)', Die regel blijft dus op '0' staan.
• Geef - indien van toepassing - bij de optie 'Eigen pensioenregeling werknemer' het gewenste percentage in.
• Geef - indien van toepassing - bij de optie 'Eigen pensioenregeling werkgever' het gewenste percentage in.

In ons voorbeeld (4% werknemer, 6% werkgever) ziet e.e.a. er zo uit:


Afbeelding: Werkgever, Wijzig premies, Eigen pensioenregeling werk***, 'januari'

De loonstrook toont dan in januari de 4% c.q. 6% pensioenpremie over het brutoloon plus het vakantiegeld. In ons voorbeeld (aandeel werknemer) € 3.000 + 8% vakantiegeld = € 3.240. Daarover de 4% pensioenpremie werknemer = € 129,60:

Loon salarissoftware Afbeelding: Loonstrook,
Eigen pensioenregeling werknemer, januari-loon als basis Afbeelding: Loonstrook, Eigen pensioenregeling werknemer, januari-loon als basis

Als we vervolgens het standaard brutoloon verhogen naar € 4.000 dan zien we dat bij de volgende verloning (februari) toch nog steeds als basis het januari brutoloon, plus het vakantiegeld (€ 3.000 +/+ € 240 = € 3.240) wordt gehanteerd:

Loon salarissoftware Afbeelding: Loonstrook, Eigen
pensioenregeling werknemer, januari-loon als basis Afbeelding: Loonstrook, Eigen pensioenregeling werknemer, januari-loon als basis

Zoals gezegd: in deze constructie blijven de eventuele toeslagen en het overwerk altijd buiten de berekening van de pensioenpremie.